跳到主要内容
公园景观

KARASJOK STEDSUTVIKLING

作者: 2024-06-01暂无评论

Utvikling av Karasjok sentrum startet i 1998 med utarbeidelse av stedsanalyse, med bred deltakelse fra stedets innbyggere. I 2000 ble det, på bakgrunn av stedsanalysen, utarbeidet en bebyggelsesplan for Karasjok sentrum. Fra 2000 til 2002 ble det utarbeidet detaljplaner og anbud for opparbeidelse av sentrumsområdene. Prosjektet handlet om en standardheving av de mest sentrale delene av sentrum. Ei rundkjøring og rv 93 sine sidearealer, samt arealene utenfor COOP. Det er brukt stein fra Finnmark (kantstein og store heller) og det er hentet inn store mengder furu fra nærområdet for å etablere grønne volumer og inndeling av sentrumsarealene i fattbare områder. Etablering av torgplass og bevisst bruk av furutrær som romdannende element. Bevisst bruk av belysning for veger og oppholdsareal.

发表评论

  • 有问题加我微信