跳到主要内容
教育文化景观

RAUMYR SKOLE, KONGSBERG 学校景观

作者: 2024-04-10暂无评论

I forprosjektet ble hovedgrep lagt med organisering av aktiviteter, terreng og landskapsbehandling. I detaljprosjektert ble dette videre arbeidet med detaljerte planer for terrengbehandling, overvannsh?ndtering (vesentlig ?pne, gr?nne l?sninger), utforming av lekearealer, inngangssoner, skoleplass, sykkelparkering og tilbringing (Kiss and Drive).

Hovedgrepet er adkomst fra sydvest, stor parkering i syd p? nedre niv?, neste niv? er utformet med mange lekeomr?der/stasjoner og mot skogen i nord?st er det en fin arena for naturlig lek.

Selv om skolen er stor er funksjonene kompakte og skaper en grad av intimitet. Men ogs? opplevelse av dynamikk i trygge omgivelser.

发表评论

  • 有问题加我微信