公园景观

自然地形公园

作者: 2021-08-16 没有评论

L’objecte del projecte dels Espais lliures de la Modificació Puntual de la Zona Sud Carretera de Manresa del Pla Parcial ‘Can Morral’ a Abrera és ordenar aquests espais tot resolent, en primer lloc, l’apantallament visual i acústic de la Carretera C-55 Abrera-Manresa que limita amb el sector; en segon lloc, la infiltració de les aigües pluvials i, en tercer lloc, l’acolliment d’usos d’estada i de jocs infantils.

  • 有问题加我微信